Începând cu 27 august, până în data de 15 septembrie, crescătorii de porci şi păsări din judeţ pot depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Buzău cereri de solicitare a ajutorului excepţional pentru susţinerea activităţilor de creştere şi/sau îngrăşare şi/sau reproducţia suinelor şi creştere şi/sau reproducţia şi/sau incubaţia păsărilor.

Ajutorul excepţional vine din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin A.P.I.A. şi constă în susţinerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie – 31 iulie 2022, cheltuieli necesare activităţilor de creştere şi/sau reproducţie a suinelor respectiv creştere şi/sau reproducţia şi/sau incubaţia păsărilor, în vederea realizării obiectivelor de utilizare eficientă a resurselor, gestionarea nutrienților și aplicarea unor metode de producție favorabile mediului și climei, pentru susținerea activității de creștere în anul 2022, prin compensarea pierderilor generate de creșterea prețurilor la furaje, energie electrică și gaze naturale.

Beneficiarii sunt producătorii agricoli, crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, și/sau persoane juridice, care dețin exploataţii autorizate sanitar veterinar până la data de 24 februarie 2022.
Pentru obţinerea ajutorului, fermierii vor trebui să îndeplinească anumite condițiile de eligibilitate. Printre acestea,  să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA, să dețină exploatație cu cod ANSVSA, autorizată sanitar – verterinar, să desfășoare activitate de creștere și/sau îngrășare și/sau reproducție a suinelor, respectiv de creștere și/sau reproducție și/sau incubație a păsărilor, în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiția menținerii activității până la data de 31 decembrie 2022.

Ajutorul de adaptare excepțional se acordă pentru capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de categoriile de suine/păsări, cu scopul de a menține exploatația în bune condiții tehnologice.
Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de producție deținută este de  200 euro/UVM pentru capacitatea de producție animale de reproducție (scroafe și/sau scrofițe montate) şi 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție suine la îngrășat.
Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar se calculează în funcție de capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, echivalent UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 150.000 euro.

Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de producție deținută este de : 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție găini reproducție rase grele și/sau tineret de reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire şi  20 euro/UVM pentru capacitatea de producție pui de carne, pui de curcă, precum și pui de găină eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați pe serie.
Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar se calculează în funcție de capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, echivalent UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 100.000 euro.

În situaţia în care sumele centralizate depăşesc resursele financiare aprobate cu această destinaţie, valoarea ajutorului excepțional se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii.
Totodată, în cazul în care din resursele financiare alocate rămâne o sumă nedistribuită/neutilizată, aceasta se redistribuie procentual celorlalți beneficiari cu respectarea sumei maxime de 150.000/100.000 euro per beneficiar, în funcție de specii.

Conform declaraţiilor reprezentanţilor A.P.I.A.  plata ajutoarelor excepționale se efectuează până la data de 30 septembrie 2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!