Beneficiarii de microgranturi în domeniul agroalimentar, riscă să ramburseze sprijinul financiar obţinut

0

Beneficiarii de microgranturi în domeniul agroalimentar ar putea fi obligaţi să returneze sumele pe care le vor primi ca şi sprijin din fonduri externe nerambursabile. Asta, în condiţiile în care nu vor depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, împreună cu documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia.

Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul
AM-POC/MADR/APIA să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului
financiar acordat sub formă de microgrant.

Pentru a preveni astfel de evenimente, solicitanţii ar trebui să ştie că documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielilor și care
urmează a fi încărcate în IMM Recover de către aplicanții eligibili ai Măsurii M1, vor trebui să poarte sintagma „decontat din microgrant”, asumată prin semnătură beneficiarului
(facturi/ordine de plată/extras de cont/etc.)
Conform Ghidului solicitantului, cheltuielile cu achizițiile de terenuri, terenuri
construite, imobile, mijloace de transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de
credite/leasing, dobânzi aferente acestora, garanțiile de orice fel precum și TVA-ul
deductibil, nu sunt considerate cheltuieli eligibile prin Măsura 1 – Microgranturi în
domeniul agroalimentar.
Sprijinul financiar din fonduri externe nerambursabile a fost reglementat prin O.U.G. 61/2022.

Reprezentanţii A.P.I.A. Buzău susţin că  există şi o listă a cheltuieilor eligibile angajate după data de 1 februarie 2020 pe care solicitanţii ar trebui să o respecte cu stricteţe. Printre cheltuielile eligibile se numără  cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi altecategorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari,  datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate, cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole, cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă, cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale, cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale, cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.
Cheltuielile efectuate din micrograntruri trebuie să fie în legătură
cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!